home
към
НЧ "Славянска беседа"

provokatzia@yahoo.com
 
 
 
programa rapartoar za trupata
   
адрес: София 100, ул. Раковски 127  
телефон: +( 3592 ) 988 28 09  
  <provokatzia@gateway.bg  
 

Театър "Провокация" търси разпространители на билети на процент - до 30%.

Телефони: 98 82 809, 82 89 543 или
GSM 0898 425 545